APPROXIM 4:33 Extended Version
 

Woensdagavond 29 augustus (exact 60 jaar na de première van Cage's vermaarde compositie 4:33) gaf Approxim een uitvoering van 4:33 Extended Version met 7 keer achtereen een onderdeel van 4 minuten en 33 seconden; 3 keer stilte met het toevallige omgevingsgeluid, afgewisseld door een muzikale herinterpretatie van die geluiden door de leden van Approxim (4 keer).


Wednesday 29 August (exactly 60 years after the premiere of Cage's famous composition 4:33) Approxim gave a performance of 4:33 Extended Version with 7 times successively a part of 4 minutes and 33 seconds, 3 times silence with background noise, interspersed by a musical reinterpretation of those sounds by the members of Approxim (4 times).