APPROXIM Eating the last panda...
 

4 Songs For A Broken Orchestra, part one for unleashed percussion


Dinsdag 28 mei 2013

Locatie: in de nabijheid van de Approxim studio aan de Pnemstraat 1a te Uden

Voorbereiding en directie: Dan Hoevenaars

Instrumentarium: percussie en fluit


Eating the last panda, please don’t forget to burb.

Approxim is geïnspireerd door “Le Sacre du Printemps”van de Russische componist Igor Stravinsky. De première vond plaats 100 jaar geleden op 29 mei 1913 te Parijs.

Het muziekstuk geldt als een van de meest revolutionaire werken van de 20e eeuw.

Het muziekstuk is, in tegenstelling tot de westerse traditie tot dan toe, gebaseerd op een strakke ritmische complexiteit. De ritmesectie van het orkest heeft een heel duidelijke rol in het stuk. Vaak dient de muziek om het ritme meer vorm, meer body te geven en niet andersom. Op deze wijze introduceerde Stravinsky nieuwe concepten.  Ook in harmonisch opzicht sloeg Stravinsky nieuwe wegen in. De première bracht in de zaal veel emotie te weeg en de kranten stonden de volgende dag vol met koppen als: “de slachting van het trommelvlies”.

Wie de Sacre du Printemps ooit gehoord heeft, weet dat het een stuk is  waar vooral de basis ligt bij de onderliggende ritmeklanken en niet zozeer bij melodie. Zelfs nu kan het stuk als modern in de oren klinken en in 1913 was het volledig not-done.

Het is in deze tijd moeilijk voor te stellen dat dit muziekstuk zoveel commotie teweeg bracht. In het tijdgewricht van de 20e eeuw veranderde echter de gehele kunst. Er werd gezocht naar nieuwe wegen. Niet alleen de specialisten bepaalden meer wat goed was. Er ontstond smaakonzekerheid en stijlverscheidenheid. Dit betekende dat de kunst niet meer volgens vaste voorschriften liep. Men werd geconfronteerd met de stijl van de kunstenaar zelf.

Approxim wil ook met haar muziek ook los komen van wat anderen bepalen. Deze uitvoering is daar een voorbeeld van.